by Niki Van Mechelen
Accepteren en loslatenPersoonlijke Dagboeken      15 a 20 min       1 per 2 maanden

Wat is er zo erg aan… dat typische zinnetje dat in je geprogammeerd zit waardoor je dingen gaat doen. Om het te kunnen loslaten moet je het eerst onder ogen zien.
Het omgekeerde doen van wat je normaal doet, het is een ervaring. Dat is niet altijd eenvoudig of zonder emotie…
Wat is liefde eigenlijk? Wat zie je als je in de spiegel kijkt?
Accepteren en loslaten. Hoe doe ik dat? Ik zoek het uit en jij luistert mee.

  Website