by Yves Nelen
Perspectyves

Welkom bij PerspectYves, een nieuw digitaal platform. Een platform gecreëerd door een collectief van jonge wereldburgers, die proberen zin te geven aan de chaotische wereld die zich de laatste decennia rondom ons ontvouwt.
Ons doel is om meer duiding te kunnen geven aan én duidelijkheid te vinden in bepaalde tendensen.
Dit door al dan niet in gesprek te  treden met academici en ervaringsdeskundigen. Met mensen die simpelweg gepassioneerd zijn door bepaalde onderwerpen en actuele thema’s.

Facebook pagina

Website RSS feed 30min Wekelijks
Apple Android Spotify Stitcher Soundcloud